Wody opadowe – opłaty za odprowadzanie deszczówki

Problem dotyczący odprowadzania wód opadowych i roztopowych jest szeroko komentowany od kilku dobrych lat. Do tej pory pobierane były symboliczne opłaty, nie mniej jednak po wprowadzeniu prawa wodnego jesteśmy zobowiązani zapłacić więcej.

Czym są wody opadowe?

Warto zacząć od zdefiniowana pojęcia – wody opadowe zaliczane są do ścieków, ich odprowadzanie jest regulowane przez prawo wodne, prawo budowlane oraz warunki techniczne danego budynku. Jak pozbyć się nadmiaru deszczówki? Wody opadowe należy odprowadzić do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. Jeśli w miejscu zamieszkania nie jest podłączona kanalizacja, dopuszcza się ich odprowadzanie na własny teren nieutwardzony, do zbiorników retencyjnych albo dołów chłonnych. Choć jeszcze kilka lat temu opłaty za odprowadzanie wód opadowych były symboliczne, to od początku roku 2018 te koszty wzrosły.

Ile kosztuje usługa odprowadzenia wody opadowej?

Podstawą obliczenia kwoty opłaty za odprowadzenie wód opadowych jest ilość odprowadzanych ścieków z powierzchni utwardzonych. Taryfę aktualnych opłat można znaleźć w przepisach ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Jeżeli chcemy odprowadzić ścieki za pośrednictwem przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego, warto wiedzieć, że to ono ustala taryfy opłat. Koszty mogą się różnić, dla różnych gospodarstw domowych mogą być wyższe lub niższe. Informacje na temat opłat można obecnie znaleźć na stronach internetowych miejscowych przedsiębiorstw.

Trzeba pamiętać, że z roku na rok przepisy i wysokość opłat może się zmieniać, dlatego należy być na bieżąco z takimi informacjami i śledzić cennik na poszczególne usługi.

wody opadowe

Do czego można wykorzystać deszczówkę?

Większość posiadaczy domów jednorodzinnych wykorzystuje wodę deszczową do podlewania ogrodu, choć można ją gromadzić również do innych celów. Jeśli posiadamy specjalną instalację, można na przykład wykorzystać wody opadowe do spłukiwania toalet, prania itp. To bardzo dobre rozwiązanie, które przyczynia się do znacznej oszczędności wody.

Komentowanie jest wyłączone