Obciążenia konstrukcji budowlanych

plac budowy

Obciążenia

Każdy budynek, konstrukcja, obiekt, który jest stale połączony z ziemią podlega pewnym obciążeniom. Musi on przyjmować ciężar własny oraz pochodzący z zewnątrz, w postaci zjawisk atmosferycznych. Są to działania fizyczne, które mogą zmienić konstrukcję stanu budowli oraz osłabić materiały, z których jest zrobiona. Pod wpływem tych oddziaływań konstrukcja może się odkształcić, naprężyć lub przemieścić. Obciążenia można podzielić ze względu na sposób, w jaki ono działa oraz rozpatrując czas trwania obciążenia. Obładowania mogą dziać na daną budowle stale, zmiennie oraz wyjątkowo. Pierwszy rodzaj wywołany jest ciężarem własnym obiektu. Obciążenia zmienne, to takie, które nie występują ciągle lecz raz jakiś czas. Możemy do nich zaliczyć leżący na dachu śnieg, czy rzadkie gwałtowne opady deszczu. Ostatni typ przeciążeń spowodowany jest sytuacjami wyjątkowymi, takimi jak przejście huraganu lub trzęsienia ziemi.

Obciążenia statyczne

Obciążenia budowli na grunt możemy także podzielić na statyczne i dynamiczne. Obciążenia statyczne, zdefiniowane są jako obciążenia nieumiejscowione, a skutki ich powstania są mniejsza niż dynamicznych o tej samej wartości. Obciążenia statyczne wzrastają od zera do maksymalnej wartości.

Obciążenia dynamiczne

Drugi rodzaj to obciążenia dynamiczne, które powodują drgania budynku i jego wszystkich fragmentów. Powstają one na skutek działania przyspieszeń poprzez niejednostajny ruch np. maszyn budowlanych i narzędzi wykorzystywanych w tej branży. Są to siły bezwładności, które zazwyczaj mają charakter zmienny, przejściowy. Silne drgania maszyn, przekazują swoje oddziaływanie na konstrukcję, której materiał budowlany w pewnym momencie może się osłabić. Występuje wtedy tzw. zjawisko zmęczenia. Spowodować to może różnego rodzaju awarie. Drgania związane z pracą maszyn budowlanych mają także niekorzystny wpływ na otoczenie, jak również organizmy ludzkie znajdujące się w pobliżu.

Obciążenia statyczne i dynamiczne mogą powstawać od maszyn, ścianek działowych, sił tarcia, temperatury, siły zewnętrznych zjawisk pogodowych.

Komentowanie jest wyłączone