Czy opłaca się zgłosić do agencji detektywistycznej?


Detektywi zazwyczaj wynajmowani są do rozwiązywania kłopotliwych spraw, a czasem kooperują z służbami śledczymi. W naszym kraju tworzy się coraz więcej agencji detektywów, gdyż usługi przez nie świadczone stają się mocniej atrakcyjne. Szeroki udział w ich rekomendowaniu wzięły filmy o śledczych, niewiele osób jednakowoż orientuje się, jakie prawa posiada prywatny śledczy. Świat realny znacznie odbiega od tego, co zdołamy dojrzeć na ekranie telewizora, natomiast przywileje osób oferujących usługi śledcze wcale nie są tak rozległe, jak zdołałoby się wydawać.

W życie weszła ustawa, jaka szczegółowo charakteryzuje jakie prawa i obowiązki posiadają osoby świadczące usługi detektywistyczne. Detektyw nie może korzystać ze źródeł informacji przeznaczonych wyłącznie dla właściwych służb. Nie przestrzeganie tego zakazu będzie skutkować znaczną karą bądź nawet pojściem do więzienia. Oczywiście w szczególnych przypadkach sąd może pozwolić na otrzymanie takich danych, czyni to wszak z oporem. W naszym państwie prywatni detektywi nie mają taryfy ulgowej u służb śledczych, zaś policja nie ma prawa udostępniać im zbyt wielu informacji np. osobowych. Detektyw musi za każdym razem mieć przy sobie legitymację, która obejmuje jego imię i nazwisko oraz nazwę agencji wydającej pozwolenie. W dodatku, ktokolwiek, kto oferuje usługi śledcze, powinien regularnie tworzyć raporty na temat śledztwa, które po przeprowadzeniu sprawy trzeba przedłożyć zleceniodawcy. Tego typu raporty są skrzętnie analizowane i mogą być traktowane jako dowód na rozprawie. Prywatni detektywi muszą przeprowadzać swoje obowiązki sumiennie i są zmuszeni przestrzegać praw człowieka. Źródło, z których pochodzą wiadomości oraz okoliczności spraw winny pozostać niewiadomą. Co więcej, w sytuacji gdy zlecenie jest nieetyczne albo niezgodne z prawem, nad detektywem ciąży obowiązek zignorowania go.

Żródło: veritas24.pl

Komentowanie jest wyłączone