Co powinno się wiedzieć o ochronie przed widmem smogu?

Media naszych czasów alarmują, że smog zanieczyszcza nasze otoczenie. Tyczy się to przeważająco dużych miast, jak Warszawa, Kraków, Łódź, Rybnik. Z minionych wyników badań wynika, iż najwyższe stężenie skażeń w powietrzu w obecnym roku kalendarzowym zanotowano w Krakowie. W związku z znaczącym stężeniem skażeń zalecano by ludzie mieszkający tereny zatrute smogiem nie otwierali okien w celu przewietrzenia mieszkania, treningów fizycznych na zewnątrz, a również nie błąkali się nazbyt długo na podwórzu.

 pone kraków


Dyrektywy tego typu skierowano zwłaszcza do populacji najbardziej podanych na choroby tudzież infekcje, inaczej do ludzi starszych, dzieci i kobiet w ciąży. Czym zatem jest ten „okropny” smog, który zatruwa nam powietrze, utrudniając nam, ludziom żywot? Azaliż faktycznie jest on zagrożeniem dla ludzkiego stanu fizycznego, natomiast na dłuższą metę jest w stanie stać się wrogiem dla naszego życia? Czy to tylko nieprawda podawana wszędzie by napędzać rynek? Według Encyklopedii Polskiego Wydawnictwa Naukowego, smog jest nienaturalnym zjawiskiem pogodowym w formie mgły, mającej w sobie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Wyróżnia się dwa warianty smogu: smog fotochemiczny i smog kwaśny. Smog kwaśny jest to mgła fabryczna, mająca w sobie przede wszystkim dwutlenek siarki i dwutlenek węgla oraz pył i sadzę. Smog fotochemiczny jest to smog utleniający, którego podstawowymi elementami są aktywne związki organiczne, czyli nadtlenki, aldehydy i ozon, tlenek węgla, tlenki azotu. Wobec tego nawiązując do powyższych definicji smogu wolno pokusić się na stwierdzenie, iż smog to nie mityczny produkt czyjeś fantazji, lecz możliwe ryzyko dla populacji. Większe aglomeracje, w tym też Karków przedstawiły spoty społeczne i programy, które mają na celu obniżenie emisji zanieczyszczeń. Jednym z takich projektów jest Program Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Krakowa, w czyli pone kraków.

Komentowanie jest wyłączone